DocSys: geen open source, wel open standaarden

Geplaatst op in de categorie nieuws

Vandaag verscheen er op computable.nl een artikel over aanbestedingen, open source en closed source software. Bij aanbestedingen moeten overheden leveranciers er op wijzen dat open source toepassingen ook mogelijk zijn. In praktijk kiezen het Rijk en gemeenten alleen voor open source bij gelijke geschiktheid met closed source software én wanneer de keuze voor open source software kostenefficiënter is. Uitgangspunt bij de selectie moet zijn ‘welke software is het beste voor de dienstverlening die geleverd moet worden?’. Minister Blok vindt het niet nodig dat overheden bij de keuze voor closed source bij een aanbesteding een toelichting te moeten geven over het waarom van die keuze.

Open source betekent geen kostenbesparing

De minister heeft een aantal gemeenten die kozen voor open source software gevraagd naar hun ervaringen en concludeert dat open source zeker niet altijd de beste oplossing is. Uit de gesprekken bleek dat de uiteindelijke totale kosten vaak niet verschillen van closed source software, omdat kosten vooral worden bepaald door het beheer en aanpassingen van de software. Dit bleek eerder ook al uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Gemeenten gaven ook aan problemen te hebben ervaren bij het oplossen van fouten in de open source software, omdat de benodigde kennis ontbrak.

Open standaarden als norm

Minister Blok geeft aan dat open standaarden heel belangrijk zijn. Open standaarden zijn zelfs de norm bij de overheid. DocSys voldoet hier aan. De modellen van DocSys zijn in open standaard beschreven en de output kan altijd in open standaard geleverd worden.

LEES MEER OVER OPEN STANDAARDEN

Tags

Terug naar het overzicht