DocSys Online ontwikkelingen Q1 2019

Geplaatst op in de categorie nieuws

Lees hier de ontwikkelingen in DocSys Online van de afgelopen drie maanden.

Authenticatiemechanismes

Het inlogmechanisme van DocSys Online is op de schop genomen, om met meer andere systemen te kunnen koppelen.

Hierbij is er onder andere ondersteuning gebouwd voor het gebruik van OAuth2 voor het aanroepen van onze API’s. Ook voorzien we in de nabije toekomst gebruik van OpenID platformen, zoals AzureAD. Voor de laatstgenoemde is inmiddels de functionaliteit geïmplementeerd en het voorwerk is gedaan om snel en eenvoudig andere authenticatiemiddelen in te kunnen zetten.

Datumkeuze

Binnen zowel tekstblokken als modellen bieden we nu ondersteuning voor complexere datum formattering. Zo kan er bijvoorbeeld alleen een jaar en een maand geselecteerd worden. Ook is de context designer aangepast zodat dergelijke velden aangemaakt kunnen worden.

Een voorbeeld van een datumveld waar alleen een jaar en maand geselecteerd kunnen worden, maar geen dag.
Een voorbeeld van een datumveld waar alleen een jaar en maand geselecteerd kunnen worden, maar geen dag.

API documentatie en OpenAPI ondersteuning.

De API-documentatie is op de schop genomen. Omdat deze nog uit het begin van DocSys Online stamde, bleek deze langzaamaan niet meer geheel compleet en adequaat te zijn. Op basis van feedback hierover is de documentatie uitgebreid, inzichtelijker gemaakt en zijn er codevoorbeelden meegeleverd.

Daarnaast worden er nu ook bestanden gegenereerd die het makkelijker maken voor externe ontwikkelaars om tegen DocSys Online aan te praten. Door het aanleveren van Swagger ofwel OpenAPI-definitiebestanden kunnen ontwikkelaars in veel talen automatisch klassen en middleware genereren, zodat ze zich bezig kunnen houden met het genereren van documenten, in plaats van zich zorgen maken om alles daaromheen.

Testplannen

Om de kwaliteit van onze opleveringen te kunnen waarborgen, zijn er testplannen verder ontwikkeld die worden uitgevoerd voordat een nieuwe versie van DocSys Online wordt afgeleverd aan klanten. Deze handmatige teststap is een mooie aanvulling op onze automatische testen die al grote delen van onze code testen. We hopen hiermee kleine visuele fouten af te kunnen vangen, en ook onze mensen meer inzicht te geven in de handelingen die onze gebruikers doorlopen. Dit laatste heeft als extra voordeel dat we voordat ons product wordt neergezet bij klanten, we eventuele onduidelijkheden kunnen afvangen.

Groepenboeken

Al geruime tijd heeft DocSys Online ondersteuning voor groepenboeken. Een van de voorwaarden hiervoor was echter dat de boeken hiervoor geschikt moesten worden gemaakt. Vanaf nu zijn al onze standaardboeken geschikt voor het gebruik in groepen.

Ook is het vanaf nu mogelijk om groepen als filters op een modeldialoog te zetten. Hierbij is het mogelijk om bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel te kiezen, en daarna een contactpersoon binnen dat bedrijfsonderdeel te selecteren.

Core-stylesheets

Een aantal functionaliteiten komen regelmatig terug in de modellen bij klanten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde KIX-codes. Deze codes worden op brieven geprint zodat de afhandeling door PostNL sneller en goedkoper kan gebeuren. Hiervoor werd een stukje modeldefinitie in het profiel geplaatst. Vanaf nu worden dergelijke stukjes modeldefinitie standaard meegeleverd, en kunnen we werken aan een catalogus van standaard bouwblokken voor modellen. Niet alleen scheelt dit in onderhoud, hiermee kunnen we ook de kosten voor een initiële inrichting omlaag brengen.

Tags

Terug naar het overzicht