DocSys Online ontwikkelingen Q1 2020

Geplaatst op in de categorie nieuws

Juist in deze tijd blijkt dat het ondersteunen van werknemers met hun digitale werkprocessen cruciaal is. We blijven ons dan ook inzetten voor het verbeteren van DocSys Online en het zorgen voor een breder inzetbaar product.

Haal meer Out-of-the-box

Omdat het ontwikkelen van maatwerk duur is en we de drempel voor een overstap naar DocSys Online nog lager willen maken, zijn we onder andere bezig geweest met een standaardintegratie van DocSys Online met meer omgevingen.

Zo is onder meer het SAML-authenticatiemechanisme verder verfijnt, waardoor deze nu voor nagenoeg alle omgevingen geschikt is. Zo kunnen we ook organisaties bedienen die zich niet in een Microsoft-ecosysteem willen vastbijten.

Daarnaast is het ook mogelijk om automatisch Outlook e-mailondertekeningen uit te rollen voor gehele organistaties. Dit kan in ondersteunde scenario’s compleet op de achtergrond zonder dat de gebruiker hier mee lastiggevallen wordt, maar voor de andere gevallen beschikken we over een Outlook add-in waarmee gebruikers met zo min mogelijk interactie een e-mail ondertekening kan instellen.

Verbeteringen in modellen en tekstblokken

Verder hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van tekstblokken. Het is bijvoorbeeld vanaf nu mogelijk een voorbeeldweergave van een tekstblok te genereren.

Binnen modellen is het nu mogelijk om dynamische waarschuwingsberichten weer te geven. In tekstblokken kunnen nu nog complexere berekeningen gemaakt worden in herhalende rijen en aggregaties hier over.

Web-API uitbereidingen

De Web-API is uitgebreid met functionaliteit om concepten aan te kunnen bieden aan groepen of direct aan een gebruiker te kunnen geven. Dit staat externe systemen nu toe om in meer scenario’s werk klaar te zetten, waarna iemand binnen een team de werkprocessen voortzet en documenten afrond.

Tevens is er een export-methode in ontwikkeling waarmee dergelijke documenten weer naar andere systemen gestuurd kan worden. Tot die tijd is het mogelijk om dit via maatwerk op te lossen.

Native API

Omdat niet alles in een keurslijf te gieten is bieden we ook steeds meer mogelijkheden voor externe plug-ins. Op basis van .NET standard, kunnen nu plug-ins geschreven worden die zich diep wortelen in DocSys Online.

Hierbij zijn al twee onderdelen beschikbaar:

      De menu-API. Deze kan gebruikt worden om de menubalken en dergelijke in DocSys Online te manipuleren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een extra documentstaat (naast concept en afgerond) te introduceren.
      De filesystem-API. Hiermee kan het start-scherm en alle sjablonen daarop gemanipuleerd kunnen worden. Zo kunnen andere sytemen integraal deelnemen aan de workflow binnen DocSys Online. Ook voor bestandstypes op maat kunnen alle standaard DocSys Online acties worden gedefinieerd, inclusief voorbeeldweergaves!

Door te vereisen dat plug-ins in .NET Standard zijn geschreven, zijn we klaar voor de toekomst. Zo voorkomen we dat maatwerk nog verder onderhoud kost.

Vooruitzicht

Op de achtergrond gaat de ontwikkeling van DocSys gestaag door. De work-flow functionaliteiten beginnen zich verder te ontplooien en verder zijn er weer een aantal standaard-koppelingen met andere aanbieders van onder andere DMS-systemen in de maak. Daarnaast wordt er hard gewerkt om DocSys Online standaard binnen nog meer organisaties een plaats te kunnen geven, door verbeterde integratie in domein-specifieke applicaties.

Tags

Terug naar het overzicht