DocSys Online ontwikkelingen Q2 2019

Geplaatst op in de categorie nieuws

Documentverbeteringen

We hebben gewerkt aan een aantal kleine verbeteringen op het gebied van onze modellen. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om per model of standaarddocument een standaardwaarde voor het logo mee te geven, zodat bijvoorbeeld bepaalde brieven standaard met een logo worden uitgedrukt. Daarnaast is er ook gesleuteld aan het mechanisme om witregels te gebruiken in ons product, zodat deze overal op dezelfde manier werken.

Rechtenuitbreiding & -beheerinterface

Op verschillende plekken binnen DocSys Online is het nu mogelijk om explicietere rechten te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld exporteermogelijkheden worden aan- en uitgezet voor gebruikers in een specifieke rechtengroep en is het mogelijk om op een fijner niveau het delen van concepten met groepen en individuele gebruikers in te stellen. Om toch een eenvoudige interface te houden voor de meeste handelingen, blijven we de oude interface ondersteunen. Daarnaast is het nu ook mogelijk om met rechten bijvoorbeeld plug-ins in te schakelen voor een gebruiker of een groep gebruikers.

Screenshot van de rechtenoverzichtspagina.
Screenshot van de rechtenoverzichtspagina.

Het is vanaf nu ook mogelijk om rechten op enkele bestanden in plaats van alleen op mappen te zetten. Dit gaat vanaf nu op dezelfde wijze als bij mappen.

Met de rechtenuitbreiding is het mogelijk het overzicht van ingestelde en geërfde rechten in een complexe mappenstructuur kwijt te raken. Om het overzicht te bewaren hebben we een dialoog gemaakt voor het berekenen van effectieve rechten op mappen en bestanden.

Een screenshot van het "Effective rechten berekenen" dialoog.
Een screenshot van het “Effective rechten berekenen” dialoog.

Extra mogelijkheden voor plug-ins

Nieuw is de mogelijkheid om persoonlijke configuratiepagina’s toe te voegen voor model- en model-veldplug-ins. Zo kunnen bijvoorbeeld persoonlijke prefixes worden ingesteld voor referentienummerplug-ins. Ook kan hier gebruik worden gemaakt van de bestaande interface om authenticatie gegevens op te vragen, zodat er makkelijker koppelingen gelegd kunnen worden met externe systemen.

Integratie met Office 365 en Office Online

De integratie met Office 365 en Office Online is op de schop genomen. Door updates aan de Office API’s is het mogelijk om op verschillende plekken in te haken en de gebruikerservaring te verbeteren. Zo is de integratie ten behoeve van het heropenen in DocSys Online vanuit de verschillende Word-versies verbeterd, en is het nu mogelijk om de hiervoor benodigde add-in uit te rollen in het hele bedrijf. Ook zijn de eerste stappen gezet om de Pay-off manager beschikbaar te maken in Outlook Online. Hiervoor is de Proof of Concept geslaagd, maar moet de complete functionaliteit van de pay-off manager nog beschikbaar komen.

Vooruitzicht: Verdere ontwikkeling interne formaten

Omdat er steeds meer vraag ontstaat naar het doen van aanpassingen aan tekstblokken en standaard-documenten in de SAAS-omgeving, wordt er een nieuw tekstblokkenformaat ontwikkeld die volledig bewerkt kan worden in een online omgeving. Hier ligt de nadruk op het verminderen van de benodigde kennis van documentcreatie terwijl we tegelijk meer functionaliteit mogelijk maken.

Hierdoor wordt het ook mogelijk om snel en eenvoudig koppelingen te leggen met externe systemen. Zo zou bijvoorbeeld een AFAS-beheerder een connector kunnen inrichten, en een functioneel beheerder deze meteen in documenten kunnen gebruiken, zodat het genereren van bijvoorbeeld arbeids¬contracten nóg eenvoudiger wordt.

Er wordt hard gewerkt om deze technologie uit te rollen en overal binnen ons product beschikbaar te maken. Dit zorgt ervoor dat we een goede basis hebben om door te blijven ontwikkelen, onze code-base modern te houden en verder in te kunnen spelen op de toekomst.

Tags

Terug naar het overzicht