DocSys Online ontwikkelingen Q3 2020

Geplaatst op in de categorie nieuws

We zijn druk geweest de laatste paar maanden. We zijn hard bezig geweest om onze producten te verbeteren voor zowel functioneel- als technisch-beheerders.

Bewerken & Aanmaken

Aan DocSys Online zijn modules toegevoegd voor het aanmaken en bewerken van standaard teksten. Hierbij is het zowel mogelijk om via de grafische interface documenten te maken en aan te passen.

Daarnaast hebben we het voor geavanceerde gebruikers die liever direcht XML aanpassen het leven flink makkelijker gemaakt: De XML van modellen, tekstblokken en standaarddocumenten is nu direcht aan te passen in DocSys Online. Hier is dus geen tooling en filesystem-toegang meer nodig.

Referenties

Het is nu mogelijk om referenties in documenten via tekstblokken aan te maken. Hierdoor kunnen onder andere kruisverwijzingen binnen tekstblokken gemaakt worden.

Cache-orchestratie

DocSys Online en Front-end DataDoc Generatie ondersteunen het gebruik van een RabbitMQ-server voor orchestratie en synchronisatie van de verschillende caches binnen DocSys Online. Hierdoor is het mogelijk om synchronisatie tussen verschillende nodes binnen een High-Availability-omgeving af te dwingen.

Auto-fill providers

Toegevoegd aan de lijst van Auto-fill providers zijn de request-query-parameter autofill providers. Met dit mechanisme is het mogelijk om data te vullen middels query-parameters die meegegeven kunnen worden aan een link. Deze kan gebruikt worden voor systemen zonder uitgebreide koppelingen om toch automatisch gegevens in te vullen.

Web API-uitbreidingen

Er zijn een aantal uitbreidingen gemaakt op de web API. Deze richting zich voornamelijk op document- en concept-eigendom, de besturing van export methodes en specifieke export-methodes voor terugkoppeling naar externe systemen.

Concept- & documenteigendom

We hebben nieuwe APIs toegevoegd voor het beheren van eigendom van concepten en documenten. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een document middels de API te vullen, en daarna aan een gebruiker te geven die het daarna verder invult. Hierbij is het ook mogelijk om de gebruiker hiervan een notificatie te sturen via het standaard notificatiesysteem, zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn als er documenten klaar staan om af te ronden.

Met deze nieuwe APIs kan gebruikers-informatie opgevraagd worden, gezocht worden naar gebruikers en concepten overgredragen worden aan een gebruiker.

Export-methodebesturing

Binnen DocSys Online heeft een concept een aantal export-methodes beschikbaar om het concept mee af te ronden. Denk aan “Downloaden”, “Opslaan in SharePoint” of maatwerk methodes. Deze methodes konden voorheen al ingesteld worden voor een document-type, of voor hele mappen.

Met de nieuwe APs is het kunnen specifieke methoden aan of uit gezet worden voor specifieke concepten. Hierdoor kan bijvoorbeeld een aanroepende applicatie afdwingen dat het document niet gedownload wordt, maar terug komt bij de aanroepende applicatie via de call-back export methode.

Call-back export methodes

Het is nu mogelijk voor applicaties om zichzelf te registreren als call-back endpoint, waarna bijvoorbeeld middels de export-methodebesturing het mogelijk is om af te dwingen dat dit concept terug komt bij de origineel aanroepende applicatie. Hierbij is zowel ondersteuning voor SOAP-callbacks als REST(achtige) JSON responses.

Plug-in API-uitbreidingen

De plug-in API is uitgebreid met de mogelijkheid om transities van documenten te kunnen volgen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om verdere audit-trails achter te laten van (belangrijke) concepten, of om externe systemen zonder zware plug-ins op de hoogte te stellen van het afronden, afbreken of doorzetten van documenten.

Tags

Terug naar het overzicht