Ministerie van OCW: DocSys.Web®

Geplaatst op in de categorie nieuws

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft maandag 1 oktober 2007 DocSys.Web® in gebruik genomen. Alle ongeveer 1.800 medewerkers van het bestuursdepartement van het ministerie beschikken nu over het nieuwe documentensysteem. Niet alleen kan men de standaard correspondentie zoals de brief, fax en memo gebruiken, er zijn ook honderden standaarddocumenten en formulieren beschikbaar. Vele hiervan zijn zogenaamde directiespecifieke documenten.
In minder dan een jaar tijd heeft B-ware DocSys.Web® voor OCW geconfigureerd, ingericht met een vijftiental modellen, honderden tekstblokken en standaarddocumenten en geïnstalleerd in achtereenvolgens de test-, acceptatie- en productieomgeving.

Koppelingen

Tijdens de configuratiefase van DocSys.Web® zijn er verschillende koppelingen gelegd met andere applicaties. Enerzijds voor het gebruik van gegevens, anderzijds voor het wegschrijven van data.

CDO

Een eis vanuit het aanbestedingstraject was het kunnen gebruiken van interne (adres)gegevens vanuit de Corporate Directory OCW (CDO). Het CDO vervangt de Active Directory en is gebouwd door Siemens.
Binnen DocSys.Web® worden de gegevens van de gebruiker van het systeem automatisch overgenomen uit het CDO. Tevens wordt aan de hand van het CDO bepaald of een medewerker recht heeft om de applicatie te gebruiken.

PaccMan

PaccMan is de .NET oplossing ten behoeve van het relatiebeheer van OCW. Voor de selectie van adresgegevens van geadresseerden kan een keuze gemaakt worden uit de adressen in dit CRM-systeem. Hierbij kan rekening gehouden worden met de laatste selectie die door de gebruiker in PaccMan is gemaakt.

E-Doc

De invoering van digitale werkprocessen binnen het ministerie, waarvan E-Doc een onderdeel is, maakt de noodzaak voor koppelingen tussen verschillende systemen noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is het doorgeven van metadata of documentgegevens vanuit DocSys.Web® naar E-Doc. Omdat DocSys.Web® een open architectuur heeft en is gebaseerd op open standaarden (XML), is de integratie relatief eenvoudig te realiseren.

Terug naar het overzicht