Rijksbrede huisstijl DJI met DocSys.Web

Geplaatst op in de categorie nieuws

Op het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag is met ingang van maandag 31 augustus DocSys.Web® ingevoerd. In combinatie met een migratie naar een nieuwe infrastructuur heeft de uitrol van DocSys.Web® voor DJI plaats gevonden. Alle medewerkers van het hoofdkantoor hebben sinds deze dag de beschikking over de applicatie voor documentcreatie en het aanmaken van PowerPoint-presentaties in de rijksbrede huisstijl.Uiteindelijk zullen alle medewerkers van het ministerie van Justitie de beschikking krijgen over DocSys.Web®.

Word en PowerPoint

Een complete set aan Microsoft Word huisstijlmodellen (zoals de brief, nota, minuut, circulaire, etc.) zijn beschikbaar binnen DocSys.Web®. Verder kunnen met behulp van tekstblokken en standaarddocumenten alle benodigde afgeleide documenten aangemaakt en onderhouden worden. Op deze wijze wordt het gebruik en het beheer sterk vereenvoudigd en versneld. Vanwege de open structuur van DocSys.Web® is het hergebruik van bijvoorbeeld adresgegevens vanuit de oude huisstijlapplicatie mogelijk.

Voor presentaties in huisstijl vanuit PowerPoint kunnen de medewerkers van DJI ook gebruik maken van DocSys.Web®. Met behulp van de Impression-module is het aanmaken van een basispresentatie een eenvoudige taak. Het invoegen van de verschillende dia’s in de Rijksbrede huisstijl wordt gefaciliteerd via de diabibliotheek. Met een druk op de knop is een nieuwe dia, in de juiste opmaak, ingevoegd

Shared Service Center ICT

Onder de professionele aansturing van de SSC-I, de ICT-uitvoeringsorganisatie van de DJI, is in korte tijd DocSys.Web® geïnstalleerd in zowel de acceptatie- als de productieomgeving. Tevens is in deze periode de inrichting van het printermanagement van DocSys.Web® voor de verschillende in gebruik zijnde multifunctionals gerealiseerd. SSC-I kan nu via DocSys.Web® de printers en te gebruiken printerbakken snel en eenvoudig centraal configureren. Hierdoor krijgen de medewerkers van DJI hun documenten altijd op de juiste papiersoort afgedrukt, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over hoe de printerbakken zijn gevuld.

Over de Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en zo’n 19.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 80.000 ‘gasten’. DJI is een agentschap van het ministerie van Justitie. Jaarlijks krijgt DJI een budget toegewezen vanuit het ministerie en worden afspraken gemaakt over de door DJI te leveren prestaties.

Ga naar de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 

Terug naar het overzicht