Politieacademie genereert complexe rapporten met DocSys Rapportgenerator

Het selectietraject van politiefunctionarissen is complex. De politie kent veel functies, specialismen en functieniveaus en de selectie moet uiteraard uiterst zorgvuldig verlopen. De specialisten van de afdeling Werving & Selectie testen en beoordelen kandidaten daarom op verschillende manieren en vanuit verschillende kennisvelden. De resultaten van al deze testen en beoordelingen moeten worden gebundeld in een uitgebreid sollicitant-specifiek rapport. De Politieacademie liet de DocSys Rapportgenerator implementeren om de werkwijze te vereenvoudigen en zeker te zijn van correcte inhoud en juiste opmaak (in huisstijl) van ieder rapport. Door de ingebouwde workflow en het gebruik van intelligente tekstblokken worden onnodige tests voorkomen en is de doorlooptijd van het maken van deze complexe rapporten sterk teruggebracht.

Zaakgerichte benadering met workflow en intelligente tekstblokken

Voor het maken van een rapport is informatie uit verschillende systemen nodig. De benodigde processtappen en beoordelaars verschillen per functie. Omdat niet de gegevens, maar de sollicitant centraal staat, is gekozen voor zaakgerichte benadering met workflow. Deze benadering biedt de beste ondersteuning bij dit type processen. In de DocSys Rapportgenerator wordt gebruikgemaakt van intelligente tekstblokken. De verschillende processtappen worden overzichtelijk weergegeven en de benodigde gegevens geautomatiseerd opgehaald uit diverse informatiebronnen. In de onderliggende XML-modellen zijn beslisregels opgenomen die ook de workflow regelen. Afhankelijk van de resultaten worden de juiste vervolgstappen genomen en de juiste beoordelaars geïnformeerd. Beoordelaars zijn hierdoor minder tijd kwijt aan het verzamelen van gegevens en er vinden geen onnodige tests meer plaats.

Visuele weergave van resultaten

De testresultaten die uit de diverse systemen komen, worden vertaald naar grafische overzichten met een op de scores gebaseerde toelichting. Zo worden de resultaten zo helder mogelijk weergegeven en zijn de rapporten goed leesbaar.

“De beoordelaars krijgen nu de relevante gegevens in overzichtelijke tabbladen getoond. Indien een kandidaat tijdens een test afvalt, worden automatisch de vervolgtests geblokkeerd. De totale doorlooptijd wordt verkort en wij besparen mankracht en geld.”
Cor Ruizendaal, Coördinator ondersteuning, afdeling Selectie Politieacademie

Over de Politieacademie

De Politieacademie is hét nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie. Studenten worden in middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsonderwijs opgeleid tot politiefunctionaris, op alle niveaus. De koers van de Politieacademie is gericht op voortdurende kwaliteitsverbetering van het politievak. Daarbij staat de student centraal en is de politiepraktijk uitgangspunt voor kennis, opleiding en groei.

Werving & Selectie is onderdeel van de Politieacademie. De afdeling Werving verzorgt de landelijke werving voor de politie, verwerkt sollicitaties en beantwoordt vragen van belangstellenden. De afdeling Selectie voert de wettelijke intrede- en vervolgselecties uit voor politiefuncties.

Naar het cases overzicht

Zelf de mogelijkheden zien?

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem nu contact op voor een vrijblijvend advies of maak een afspraak voor een gratis demonstratie bij u op locatie. 
We zijn telefonisch bereikbaar via 053 – 789 0 987.

Informatie aanvraGEN Neem contact op