Document Output Management

Geplaatst op in de categorie nieuws

Document Output Management: DocSys biedt een platform voor multi-channel output van documenten en correspondentie voor de gehele organisatie.

Documentcompositie

Documenttemplates kunnen decentraal worden aangemaakt. Het beheer van de inhoud, de teksten, kan gedelegeerd worden aan de inhoudsdeskundigen.

Tegelijk blijft de juiste huisstijl gegarandeerd, de inhoud is hiervoor gescheiden van de opmaak.

Documentcreatie

Documenten en correspondentie kunnen worden gecreëerd als batch of individueel. Via intelligente invuloefeningen en beslisbomen kunnen gebruikers snel en met weinig stappen op een effectieve manier werken.

De interactie met de gebruiker vindt plaats onafhankelijk van het device. Een taak die gestart is op het ene device kan verder worden opgepakt op een andere device, al naar gelang de omstandigheden erom vragen.

Documentdistributie

De distributie van documenten en correspondentie vindt plaats via verschillende kanalen. Traditioneel via print of digitaal via e-mail of portal. Het proces van digitaal ondertekenen kan hierbij geintegreerd worden. DocSys biedt hierin diverse plug-ins voor koppelingen naar de gewenste kanalen.

Gedreven door data en processen

De documentcreatie met DocSys wordt gedreven door data en processen. Op basis van data wordt onder meer bepaald hoe het documenten wordt opgebouwd.

De bedrijfsprocessen bepalen de manier waarop de documenten tot stand komen en verder worden verwerkt. De documentflow kan opgedeeld worden in twee delen. Ten eerste het daadwerkelijke creatieproces, waarbij meerdere medewerkers aan de totstandkoming van het document kunnen werken. Als tweede het ondertekenen van het document, waarbij de gewenste ondertekeningen automatisch verzameld kunnen worden doordat het document digitaal aan de ondertekenaars wordt voorgelegd.

Eén enkel platform

Met DocSys heeft u de beschikking over één enkel platform voor alle documenten en correspondentie. De API van DocSys biedt de mogelijkheid om DocSys in de ECM-architectuur op te nemen en aan te sturen vanuit business applicaties of de service bus.

Vanuit SAP SuccessFactors kan hiermee met DocSys de gehele HRM documentcreatie verzorgd worden.

Schaalbaarheid

DocSys biedt aan zowel MKB als aan multinational een passende oplossing. Doordat gebruik kan worden gemaakt van een Cloud architectuur, is de schaalbaarheid gegarandeerd. En mocht de situatie er om vragen, dan kan DocSys vanzelfsprekend ook geleverd worden als On-premise oplossing.

Wat biedt DocSys u

Met DocSys beschikt u voor de gehele organisatie over één enkel platform voor het multi-channel creëren van documenten en correspondentie.

Terug naar het overzicht