Na de zoektocht, gesprekken en onderhandelingen is het zo ver: er kan getekend worden. De formalisatie van een afspraak zou snel en eenvoudig moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo.

Waar staat het juiste template?

Iedereen die weleens een contract of overeenkomst moet opstellen kent de zoektocht naar het juiste template/sjabloon. Vaak moeten meerdere collega’s gemaild worden alvorens een template gevonden wordt. Als dit niet lukt of teveel tijd kost dan wordt er vaak een oud contract of overeenkomst aangepast. Dit kost veel tijd en er worden vaak onnodig fouten gemaakt.

Als templates eenvoudig te vinden zijn, kan de energie en tijd die nu in het zoeken naar templates gaat zitten veel beter besteed worden.

Om dit te realiseren heeft B-ware Business Software het product DocSys ontwikkeld. Met DocSys zijn altijd alle templates eenvoudig te vinden. Aan de hand van een interactieve vragenlijst vind je snel en gebruik je eenvoudig altijd het juiste contract. DocSys kan gekoppeld worden aan bijna alle ERP-systemen zodat er minimale handmatige input in een contract nodig is.

Eenvoudig actueel te houden

Ook fijn dat als templates aangepast moeten worden dat dit centraal gebeurt en in één handeling meerdere of alle templates aangepast kunnen worden.

Contractgenerator